โรงแรมจอลลี่สวีท

โปรดเลือกสาขา


Book Now

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางโรงแรมทั้ง2สาขา ขอปิดการให้บริการชั่วคราว

ปลอดภัย ห่างไกล Covid โรงแรมจอลลี่สวีท ได้รับมาตรฐาน SHA จากกระทรวงการท่องเที่ยวและสาธารณสุข
ปลอดภัย ห่างไกล Covid โรงแรมจอลลี่สวีท ได้รับมาตรฐาน SHA จากกระทรวงการท่องเที่ยวและสาธารณสุข